Category: การประชุม

อธิการบดีประชุมร่วมบริหารงานและแนวทางการพัฒนา ศูนย์รังสิต

Share

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๔ #ASTC2016

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ ๔ ( ASTC 2016 ) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างชาติ สร้างอนาคต” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร Share

ประชุมบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2558

Share

การประชุมศูนย์ COE กับสำนักจัดการทรัพย์สิน

Share

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share

Continue reading