ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

11/10/2019

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๓ ปี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ Share
13/08/2019

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ Share
12/08/2019

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Share
21/07/2019

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจะเสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ […]
18/07/2019

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562 Share
11/07/2019

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562 ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป Share
06/07/2019

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62 บนเส้นทางการ ศึกษาผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม งาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT’62” ซึ่งเป็นงานเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยและงานประชุมวิชาการ โดยจะมีการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานเชิงพาณิชย์ ทั้งในบริเวณหอประชุมและในส่วนของแต่ละคณะ โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้นำภายนอกของหน่วยงานระดับจังหวัด […]
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
23/05/2019

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

ภาพโครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร Share
21/05/2019

ภาพโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพศิษย์เก่า

Share
05/05/2019

โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

“โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์” จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. พิธีเปิด 09.30-12.30 น. อภิปรายเรื่อง “มรดกทางปัญญากับการใช้กัญชาทางการแพทย์” 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30-16.30 น. อภิปรายเรื่อง “กฎหมายกัญชากับทิศการปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพื่อการวิจัยในมนุษย์” 16.30-17.00 น. พิธีปิด ณ […]
19/03/2019

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาและผู้นำเชียร์ในการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงแรมจันทรา รีสอร์ต จ.นครนายก Share