Tag Archive: สมัครงานอาจารย์

ม.ค. 31

ประกาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ผู้ช่วยสอน) ครั้งที่ 2

Share

ต.ค. 17

ขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 (ขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 3) Share