Category Archive: การประชุม

ก.ค. 16

การประชุมศูนย์ COE กับสำนักจัดการทรัพย์สิน

11739519_1040337722650840_266770531_n

Share

มี.ค. 17

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

IMG_7313

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share

ต.ค. 15

ประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สพภ.

IMG_3783

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นร่วมมือกับหน่วยงานภาคีรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดต่างๆ อีก 6 แห่ง Share

ก.ย. 10

ขอแสดงความยินดี

IMG_3061

ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนพื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการระชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี มีคณาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและได้รับรางวัล จำนวน 2 เรื่อง คือ Share

ก.ย. 03

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยคว้าเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย

7857_627781277244444_491707196_n

Share

Page 1 of 3123