หน้าแรก

  • ขอเชิญร่วมพิธีบูชาพระพุทธพิริยมงคล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ innovation for older persons อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ innovation for older persons อาสายุวกาชาด สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย กับโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนวัตกรรม FEET Bomb และ รางวัล อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล และนำความรู้ ไปขยายผลกับเยาวชนในสถาบันได้อย่างดีเยี่ยม
Read more.
โครงการจิตอาสาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจัดทำภายใต้โครงการอาสายุวกาชาดสร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย (Innovation for older persons) และได้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการจากสภากาชาดไทย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้ทำการซักประวัติ จ่ายยาสมุนไพร และการทำหัตถการร่วมกับการใช้นวัตกรรม FEET Bomb (สมุนไพรแช่เท้าชนิดฟู่) โดยมีอาจารย์นัฐพงษ์ พูนพิพัฒน์มงคล เป็นผู้ควบคุม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี
Read more.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
Share
Read more.
ขอเชิญร่วมพิธีบูชาพระพุทธพิริยมงคล บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันราชมงคลน้อมเกล้าฯ” โดยจัดให้มีการบูชาพระพุทธพิริยมงคล และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ องค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา นั้น ในการนี้
Read more.
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562  ใบสมัคร  Share รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป้นลูฏจ้างชั่วคราว งปม.62 img-903085453.pdf Author:USA_S Platforms:Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Category:ลช.
Read more.
การประมูลราคาขายทอดตลาด ประจำปี 2561
Share
Read more.
พิธีซ้อมย่อยคณะ และ ซ้อมย้อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32
Share
Read more.
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดพิมพ์ทำเนียบผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดพิมพ์ทำเนียบผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2561 (Directory of coordinators for International Affairs in Thailand Higher Education Institutions) สามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ Publications  
Read more.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 Share
Read more.
นักวิจัยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Thailand Expo 2018)
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Thailand Expo 2018)
Read more.