15/03/2020

โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบศูนย์อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อบต.บ้านกระแชง จ.ปทุมธานี Share
13/03/2020

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฎิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2563

Share
09/03/2020

จิตอาสา บูรณาการความรู้ คู่ชุมชน

นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทำกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการสุขภาพ ณ ลุมพินี ทาวน์ชิป คลอง 1 จ.ปทุมธานี 7 มีนาคม 2563 Share
09/03/2020

นักศึกษา วพท. อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support, BLS)

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support, BLS) เป็นการช่วยเหลือชีวิตพื้นฐาน ซึ่งใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ระหว่างรอหรือระหว่างการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแบบเต็มรูปแบบ  Share