14/05/2013

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 “Practical Points for Best Practitioners” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีการบรรยายอภิปราย และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล […]
31/08/2012

The Nine Rajamangala Universities Join Hands in Promoting the Splendor of Thai Culture in Welcoming the ASEAN Economic Community

RMUTT joins eight other universities under the Rajamangala University of Technology’s umbrella in an effort to promote Thai culture and welcome the ASEAN Economic Community (AEC). […]
07/06/2012

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการสุขภาพ

Share
18/05/2012

จิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีจิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระพี่นางฯ ในงานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ Share