30/12/2014

ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดดูวัน และเรียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ Share
30/12/2014

สารจากอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

Share
29/12/2014

แบบเปิดรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แบบกลุ่มประเทศอาเซียน)

ประกาศ….แบบเปิดรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (แบบกลุ่มประเทศอาเซียน) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขภาพความงามและสปา (รหัส 55-57)  นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2557 และสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนที่ www.oreg.rmutt.ac.th Share
25/12/2014

แสดงความยินดี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท ์ ที่ได้รับรางวัล Medical Invention Order of Merit จากผลงานวิจัยเรื่อง A novel active ingredient for anti-ageing cosmetics ในงาน The 3rd Wolrd Inventor Award Festival (2014 […]