11/10/2019

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๓ ปี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ Share
10/05/2019

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม 61TMC-5.1-5-29 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการตุ้มครองสิทธิทางปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย Share
29/11/2018

บริษัท เดสทีนี่ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด รับสมัครพนักงาน!!!

Share
20/11/2018

การจัดการความเสี่ยง

Share