รางวัล เกียรติยศ

13/08/2019

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ Share
12/08/2019

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Share
07/08/2019

ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา บัวดอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562”   Share
09/04/2019

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับบริจาคเงินจากนางสาวศิรดา แหลมประโคน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ฐานะยากจน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย โดยผู้บริจาคเป็นผู้พิจารณาทุนจาก Portfolio ของนักศึกษาที่เสนอขอรับพิจารณาจำนวน 9 คนมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาสมควรได้รับทุน จำนวน 5 ทุน ผู้บริจาคจัดสรรทุน ทุนละ 5,000  บาท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000  […]