ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

06/12/2019

พ่อตัวอย่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562

ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณแดงศักดิ์ รัตนสิงห์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562”ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนแผนไทยประยุกต์ Share
17/07/2017

พิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วม”พิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในวัฒนธรรมและแสดงความกตัญญูกตเวที รวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา Share
03/07/2017

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดประยูรธรรมวราราม จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 Share
23/08/2016

โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

โครงการปลูกจิตสำนึกวัฒนธรรมไทย “งานพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูแพทย์แผนไทย” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ตระหนักคุณค่าของวัฒนธรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่บูรพาคณาจารย์ทั้งหลาย ที่สร้างประโยชน์แด่วงการแพทย์แผนไทยและมอบตัวเป็นศิษย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งนี้เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยต่อไป จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๕๙ ที่ผ่านมา Share