เกี่ยวกับนักศึกษา

21/07/2019

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจะเสด็จฯ แทนพระองค์ ในวันจันทร์ […]
05/05/2018

โครงการจุดเทียนภูมิปัญญา

โครงการจุดเทียนภูมิปัญญาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต ให้สว่างรุ่งเรืองเหมือนเปลวไฟ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในด้านการใช้ชีวิต และอนุรักษ์สืบสานการจุดเทียนภูมิปัญญา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้วิทยาลัยแพทย์แผนไทย Share
15/06/2016

สถานที่สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=3272 Share
20/05/2016

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 14

Share