ข่าวประชาสัมพันธ์

16/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด

Share
15/10/2019

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงามนำเสนอผลการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

ตามที่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work-integrated Learning: WIL โดยการฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการทำงาน (Job Shadowing) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีต้นแบบมาจากประเทศแถบตะวันตก โดยเน้นการเรียนในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการทำงานในสถานประกอบการจริง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความความทางวิชาการที่ได้จากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อร่วมเรียนกับสถานประกอบอย่างหลายหลายอาทิ โรงแรมทินิดี แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ, โรงพยาบาลเสรีรักษ์, จิรณัฐคลินิก, ดลรวีคลินิก และสโรชาคลินิก Share
11/10/2019

การประมูลราคาขายทอดตลาดประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)

Share
07/10/2019

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วนตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรารายละเอียดงาน1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 400 บาท/วัน คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศชาย/เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 45 ปี3.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่6.ร่างกายแข็งแรง7.สามารถทำงานล่วงเวลาหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) วิธีสมัคร1.สมัครผ่าน […]