27/02/2019

บริการวิชาการ ณ อบต.บึงกาสาม

Share
17/01/2019

บริการวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยลงพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสุมนไพรในการดูแลสุขภาพ โดยมีการสอนทำสครับผิวจากข้าว และ สอนทำเซรั่มจากสารสกัดธรรมชาติ Share
17/01/2019

บริการวิชาการ ณ บวรธรรมสถาน

ลงพื้นที่ ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับสมุนไพร การผลิตชาสมุนไพร ตามธาตุเจ้าเรือน และ กระโจมอบสมุนไพร Share
17/01/2019

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร บุคลากรในวัดและประชาชน วัดปัญญานันทาราม

Share