02/10/2019

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 9

รับสมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 อบรมวันที่ 4 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (เรียนวันจันทร์ – วันเสาร์) ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) (รับจำนวน 40 คน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครตามลำดับของผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น) ค่าลงทะเบียน ท่านละ 11,000 บาท (รวมอาหารว่าง […]
12/06/2019

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัณ (ASTC) ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัณ ทางวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ศูนย์รังสิต) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยดังนี้ […]
23/05/2019

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

ภาพโครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์ วันศุกร์ที่ 17 พ.ค. 2562 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร Share
05/05/2019

โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

“โครงการทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์” จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-09.30 น. พิธีเปิด 09.30-12.30 น. อภิปรายเรื่อง “มรดกทางปัญญากับการใช้กัญชาทางการแพทย์” 12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30-16.30 น. อภิปรายเรื่อง “กฎหมายกัญชากับทิศการปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพื่อการวิจัยในมนุษย์” 16.30-17.00 น. พิธีปิด ณ […]