31/08/2020

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน

Share
22/08/2020

น้ำกัดเท้าโรคฮิตหน้าฝน

โรคน้ำกัดเท้า Athlete’s foot หรือ โรคฮ่องกงฟุต Hong Kong foot คือ โรคผิวหนังยอดนิยมในช่วงหน้าฝน โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการติดเชื้อราในสายพันธ์ Dermatophytes ซึ่งมีหลายสายพันธ์ย่อย โดยราชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้น โรคน้ำกัดเท้ามักเกิดตามง่ามเท้า ซึ่งเกิดได้กับทุกง่ามเท้า โดยอาการที่พบบ่อย คือผิวหนังส่วนเกิดโรคจะ แห้ง ตกสะเก็ด แตกเป็นร่องแผลสด บวม เจ็บ และคัน บางครั้งอาจขึ้นเป็นตุ่มน้ำ และเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ […]
30/04/2020

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract Ageratum conyzoides or ‘Billy Goat Weed’ is a weed distributed in many tropical and subtropical countries. […]
29/04/2020

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages

Bioactive Compounds in Moringa oleifera Lam. Leaves Inhibit the Pro-Inflammatory Mediators in Lipopolysaccharide-Induced Human Monocyte-Derived Macrophages Moringa oleifera (MO) is an important plant for traditional medicine. […]