07/10/2019

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วนตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรารายละเอียดงาน1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 400 บาท/วัน คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศชาย/เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 45 ปี3.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่6.ร่างกายแข็งแรง7.สามารถทำงานล่วงเวลาหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) วิธีสมัคร1.สมัครผ่าน […]
04/09/2019

รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน 1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 300 บาท/วัน ค่าตอบแทนล่วงเวลา 50 บาท/ชั่วโมง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/เพศหญิง 2.อายุไม่เกิน 45 ปี 3.วุฒิการศึกษาระดับ […]
08/07/2019

รับสมัครพนักงาน สปา 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – พนักงานนวดสปา (Spa Therapist) 1 อัตรา เงินเดือน : เริ่มต้น 12,000 – 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.45 – 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร […]
12/06/2019

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ———————————————– 1.ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง    ลักษณะงาน   เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติการ    คุณสมบัติ มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ ใจเย็น มนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม     […]