09/07/2020

ประกาศวิทยาลัยการแพทย์แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

Share
18/06/2020

ประกาศเรื่อง กำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2563 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น ในการนี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จึงขอประกาศกำหนดการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 ตามแนบท้าย และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ […]
07/10/2019

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วนตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรารายละเอียดงาน1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 400 บาท/วัน คุณสมบัติผู้สมัคร1.เพศชาย/เพศหญิง2.อายุไม่เกิน 45 ปี3.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่6.ร่างกายแข็งแรง7.สามารถทำงานล่วงเวลาหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) วิธีสมัคร1.สมัครผ่าน […]
04/09/2019

รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดงาน 1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์) ค่าตอบแทนรายวัน 300 บาท/วัน ค่าตอบแทนล่วงเวลา 50 บาท/ชั่วโมง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย/เพศหญิง 2.อายุไม่เกิน 45 ปี 3.วุฒิการศึกษาระดับ […]