16/07/2020

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นมืออาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Share
15/07/2020

ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Share
15/07/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 กรกฎาคม 2563 ดร. จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้าย Share
13/07/2020

อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี

อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี รายวิชาที่รับผิดชอบ– สุคนธบำบัด– พื้นฐานวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง Share