31/08/2020

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพตามบริบทสุขภาวะปัจจุบัน

Share
26/08/2020
ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อว 0649.19/2755 (ต้นเรื่อง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 Share
24/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกรปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยและสุดยอดพิธีกรปีการศึกษา 2563 โดย นาย กนกพล ศรีสงคราม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดพิธีกรฝ่ายชาย” ประจำปีการศึกษา 2563 จากองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
22/08/2020

น้ำกัดเท้าโรคฮิตหน้าฝน

โรคน้ำกัดเท้า Athlete’s foot หรือ โรคฮ่องกงฟุต Hong Kong foot คือ โรคผิวหนังยอดนิยมในช่วงหน้าฝน โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการติดเชื้อราในสายพันธ์ Dermatophytes ซึ่งมีหลายสายพันธ์ย่อย โดยราชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในที่อับชื้น โรคน้ำกัดเท้ามักเกิดตามง่ามเท้า ซึ่งเกิดได้กับทุกง่ามเท้า โดยอาการที่พบบ่อย คือผิวหนังส่วนเกิดโรคจะ แห้ง ตกสะเก็ด แตกเป็นร่องแผลสด บวม เจ็บ และคัน บางครั้งอาจขึ้นเป็นตุ่มน้ำ และเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนได้ […]