17/09/2020

การติดตาม IDP ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ท่านใดที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม ขอให้ท่านกรอกข้อมูลใน ติดตาม IDP 63 และแนบเอกสารหลักฐาน โดยใช้ hyperlink หรือไปแนบในโฟลเดอร์เอกสารหลักฐาน ตามลิงค์ ด้านล่างดังนี้ https://mailrmuttac.sharepoint.com/:f:/s/Persornal/Ehjzv0dUVjVFmD8Tz-RMXvkB89o6fbyUqRjHHEy_mjMaxw?e=Zsy01o หลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้ การตอบรับเข้าร่วมอบรม วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ Share
17/09/2020

โครงการอบรมผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563

โครงการดีๆ น่าสนใจสำหรับท่านใดที่กำลังรอ #โครงการอบรมผู้ดำเนินสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 มารวมกันทางนี้ได้เลยครับ ! อบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager) รุ่นที่ 10 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม […]
17/09/2020

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

แอดมินมีประชาสัมพันธ์น่าสนใจมาฝาก กับโปรโมชั่นดีๆ “#นวดไทยเพื่อสุขภาพ“ ให้บริการโดยนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน ถึงวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายราคาเบาๆ ดังนี้ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 60 นาที ราคา 120 บาท นวดไทยเพื่อสุขภาพและประคบสมุนไพร 60 นาที ราคา […]
17/09/2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Share