ประชาสัมพันธ์การอบรม

นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร เข้ารับอบรมแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีและทำแบบทดสอบ GCPOnline

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กลิงค์ >> http://gcp.medtu.info/GCP/main.php