ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562

รับสมัครพนักงาน สปา 1 ตำแหน่ง
08/07/2019
คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย
14/07/2019
Show all

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน
ร่วมถวายเทียนพรรษา ปี 2562
ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป