ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คู่มือห้องปฏิบัติการความปลอดภัย
14/07/2019
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
18/07/2019
Show all

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จบจากสถาบันการศึกษาที่สภาแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ จบจากสถาบันการศึกษาที่สภาแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 “คลิ๊ก”

ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแผนไทยประยุกต์รั ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 รหัสการสอบ 2562-1 (เรียงลำดับตามอักษรชื่อ) “คลิ๊ก”

ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาการแผนไทยประยุกต์รั ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 รหัสการสอบ 2562-1 (เรียงลำดับตามรหัสประจำตัวสอบ) “คลิ๊ก”

 

หมายเหตุ ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตฯ สามารถดำเนินการ ขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตได้ที่ http://www.thaimed.or.th/ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป