โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์

จัดโดย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 08.30-17.00 น.

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

61TMC-5.1-5-30 โครงการเสวนาทิศทางแพทย์แผนไทยกับกัญชาทางการแพทย์