รับสมัครพนักงานชั่วคราวเร่งด่วน
ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดงาน
1.ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
2.ปฏิบัติงานเวลา 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์)

ค่าตอบแทนรายวัน 400 บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย/เพศหญิง
2.อายุไม่เกิน 45 ปี
3.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
4.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย
5.มีความรับผิดชอบในหน้าที่
6.ร่างกายแข็งแรง
7.สามารถทำงานล่วงเวลาหรือมีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

วิธีสมัคร
1.สมัครผ่าน Email tmc@rmutt.ac.th
2.โทรสมัครหมายเลข 02 592 1999 ต่อ 1508 หรือ โทร 095 629 3469