อ.สุรัติวดี ทั่งมั่งมี
13/07/2020
ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563
15/07/2020
Show all

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 กรกฎาคม 2563 ดร. จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้าย