วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท ์ ที่ได้รับรางวัล Medical Invention Order of Merit จากผลงานวิจัยเรื่อง A novel active ingredient for anti-ageing cosmetics ในงาน The 3rd Wolrd Inventor Award Festival (2014 WIAT) จัดโดย Korea Invention News (KINEWS) เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี เทื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา