02/06/2020

ขอเชิญดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญบุคลากรดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 Share
12/06/2019

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือhttps://www.tmc.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1145 Share คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย University-staff.pdf คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย Author:USA_S Platforms:Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Category:งานบุคลากร Date:June 12, 2019 5.5 MB 80 Downloads Details...
21/03/2019

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย

Share
24/12/2018

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ใบสมัคร Share
20/12/2018

การเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2562

สำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 Share