บริการวิชาการ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีบริการสุขภาพ 2 งานคือ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี และสถานสุขภาพความงามและสปาไทย

เปิดบริการสุขภาพทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.