การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
180.0 KB
2375 Downloads
Details...
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
แนวทางการบูรณาการงานวิจัย.pdf
101.4 KB
4443 Downloads
Details...
การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การพัฒนาอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ.pdf
2.5 MB
733 Downloads
Details...