Home » เกี่ยวกับ » รวมภาพกิจกรรม

สถานสุขภาพความงาม

ที่ทำการชัวคราวงานบริการสุขภาพความงาม
IMG_0815_070.JPG

โครงการปัองกันอัคคีภัยบนอาคารสูง

โครงการป้องกันอัคคีภัยบนอาคารสูง 26-27 กรกฏาคม 2555 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
tmc 077.JPG

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2555

ภาพบัณฑิต(2554)วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
IMG_5791.JPG

ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยายาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าร่วมการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธรอาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพรานนก กรุงเทพฯ
ศิริราช-0003.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพ่อ55-0003.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันแม่55-0003.jpg

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
ประชุมสภา-0015.jpg

โครงการจิตอาสาฯ 2556

โครงการจิตอาสาพัฒนาอารามสถานและออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บุคคลมีจิตสาธารณะต่อสังคม ณ วัดประยูรธรรมาราม ต.คูคต อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556
จิตอาสา-0015.jpg

พิธีมอบเสื้อกาวน์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อการเรียน การฝึกทักษะปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังแสดงถึงเอกลักษณ์อันงดงามของสถานศึกษา
มอบเสื้อกาวน์-0015.jpg

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร“
11040707_958349584182988_2102790103_n.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2558

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
IMG_4662.jpg

งานไหว้ครู ประจำปี 2558

งานไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ซึ่งงานไหว้ครูในปี 2558 นี้ ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558
IMG_7864.jpg

โครงการถวายเทียนพรรษา

โครงการถวายเทียนพรรษา วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดประยูรธรรมาราม
IMG_4994.JPG

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2558 นักศึกษาสาขาสุขภาพและความงาม
IMG_6794.JPG

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2558

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 เม.ย. 59 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้น 3 ห้อง 133-134
IMG_7798.jpg

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
IMG_9569.jpg

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๙

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๙
IMG_0097.jpg

การให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน

นักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ให้บริการสุขภาพเพื่อชุมชน ณ โรงพยาบาลคลองหลวง
48349.jpg

ภาพบรรยากาศการเข้ารับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน รศ.ดร.จินตนา จิรถาวร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สิรินันท์ พงศ์เมธีกุล จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.สมควร สนองอุทัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมิน ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
IMG_9280.JPG