ตารางบริการวิชาการ ศูนย์อบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมใบประกาศ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – กันยายน 2564

ที่หลักสูตรระยะเวลาฝึกอบรม/สัมมนา (วัน)ราคาผู้รับผิดชอบวันที่จัด
1หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมงAromatherapy Massage 150 Hours181,000อ.รสริน1 มิถุนายน 2563  
2หลักสูตรนวดไทย ตอก-สลัก และปรับสมดุลร่างกาย Tok-Salak Thai Massage and Body Balance Course5N/Aอ.ยามีละ  24-28 สิงหาคม  2563  
4การนวดเท้าเพิ่อสุขภาพ 60 ชั่วโมงFoot Massage for Health 60 Hours72,000อ.ปภาดา1 ตุลาคม  2563  
5หลักสูตรการดูแลสุขภาพหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง Health and Beauty for Postpartum Care 150 Hours188,000อ.ยามีละ1 มิถุนายน 2563
6หลักสูตรผู้ให้บริการด้านความงาม 150 ชั่วโมง Health and Beauty Service  150 Hours18N/Aอ.สรัญญา1 มิถุนายน  2563
 7นวดกระตุ้นและเปิดท่อน้ำนม32,000อ.อรทัยพฤษภาคม -ตุลาคม 2563
8 การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง Swedish Massage 150 Hours181,000อ.มนสิชา1 ธันวาคม  2563
9 หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง Thai Massage for Health 150 Hours.173,000อ.สรัญญาส.ค.-ก.ย. 2563
 10หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา เพื่อสุขภาพ (Spa Manager) 100 ชั่วโมง1620,000อ.รสรินพฤศจิกายน63 และ พฤษภาคม 64
 11การนวดปรับสมดุลสตรี22,000อ.รสริน1 มกราคม 2564
 12เทคนิคการนวดนักกีฬาขั้นพื้นฐาน21,500อ.ยามีละ1 กุมภาพันธ์ 2564
 13การปรุงน้ำมันนวดจากธรรมชาติ21,500อ.ยามีละ1 มีนาคม 2564
14 หลักสูตรลูกประคบสำหรับหน้า15,000อ.ยามีละ1 พฤษภาคม 2564
 15หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสและลดเลือนริ้วรอย12,000อ.ยามีละ1 พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรมเท่านั้น
2. กรณีผู้ลงเรียนน้อยกว่า 4 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดเปิดในรายการดังกล่าว
3. วันและเวลา ที่ใช้อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการอบรม 15 วัน