การเรียนการสอน PBL รูปแบบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

การเรียนการสอน PBL รูปแบบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
การเรียนการสอน PBL รูปแบบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
การพัฒนาการเรียนการสอน PBL ในรูปแบบวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย.pdf
72.7 KB
424 Downloads
Details...

 

NameSizeHits
NameSizeHits
การเรียนการสอนPBL
แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย79.2 KB520
แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มย่อย PBL แพทย์แผนไทยประยุกต์104.9 KB672
การเรียนการสอน PBL รูปแบบของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี151.9 KB404
ตัวอย่างคู่มือสำหรับอาจารย์ประจำกลุ่ม PBL357.3 KB809