ติดต่อสอบถามข้อมูลงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

 1. เรื่อง กองทุน กรอ กยศ
  ติดต่อได้ที่
  อาจารย์กัญญ์ธศยา  อัครศิริฐรัตนา
  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 ห้อง 121
  โทร. 089-754-2749
 2. เรื่อง ทุนให้เปล่า ทุนฉุกเฉิน สวัสดิการนักศึกษา ทำงานพิเศษระหว่างเรียน และยื่นแบบคำร้องต่าง ๆ
  ติดต่อได้ที่ อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์
  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ห้อง 142
  โทร. 097-445-6524
 3. เรื่อง ขอเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ (จิตอาสา) และบันทึกสมุดกิจกรรม
  ติดต่อได้ที่ อาจารย์นิตยา พุทธธรรมรักษา
  ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 ห้อง 142
  โทร. 086-762-9682