ข่าวสาร

15/04/2020

TMC PREVENT COVID-19.

Currently, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has spread across the world and the World Health Organization (WHO) has characterised COVID-19 as a pandemic. Stay aware […]
02/12/2019

TCAS’ 63 รอบ Portfolio

ปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับ นศ. ใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 3 หลักสูตร 😘 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ🙂 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงาม🧐 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โดยสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 1>>>> https://www.mytcas.com/ 2>>>> http://www.apply.rmutt.ac.th/ 🤓คุณสมบัติผู้สมัครคลิ๊ก👇🏼👇🏼shorturl.at/jDKSX#tcas63 #เด็ก63 #portfolio #รับตรง Share
18/07/2018

การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี

Share
02/06/2020

ขอเชิญดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญบุคลากรดาวน์โหลดแผนการปฏิบัติราชการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 Share
12/05/2020

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 โดยฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share
30/04/2020

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract

Development and evaluation of stability of gel formulation containing Ageratum conyzoides extract Ageratum conyzoides or ‘Billy Goat Weed’ is a weed distributed in many tropical and subtropical countries. […]
30/04/2020

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell

Effect of Paraquat on Interferon-gamma Production by T cell Background and objective: Paraquat is one of the most widely used global herbicides for weed control. Recently, paraquat has been […]