ข่าวสาร

15/04/2020

TMC PREVENT COVID-19.

Currently, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has spread across the world and the World Health Organization (WHO) has characterised COVID-19 as a pandemic. Stay aware […]
02/12/2019

TCAS’ 63 รอบ Portfolio

ปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับ นศ. ใหม่ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 3 หลักสูตร 😘 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ🙂 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและความงาม🧐 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โดยสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 1>>>> https://www.mytcas.com/ 2>>>> http://www.apply.rmutt.ac.th/ 🤓คุณสมบัติผู้สมัครคลิ๊ก👇🏼👇🏼shorturl.at/jDKSX#tcas63 #เด็ก63 #portfolio #รับตรง Share
18/07/2018

การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และแนวปฏิบัติการแสดงความยินดี

Share
03/08/2020

กำหนดการพิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ และไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

รายละเอียดและกำหนดการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม “พิธีบูชาบรมครูและไหว้ครูแพทย์แผนไทย” โดยการสแกน QR Code หรือ คลิก Share
16/07/2020

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพร้อมก้าวสู่การเป็นมืออาชีพและการยกระดับผลิตภัณฑ์ จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Share
15/07/2020

ตรวจสอบตารางการใช้ห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Share
15/07/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 กรกฎาคม 2563 ดร. จุฑาภรณ์ ขวัญสังข์ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นตัวแทนวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี รับป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใต้ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานีเป็นประธานพิธีเปิดและมอบป้าย Share