รางวัล/เกียรติยศ

รางวัล/เกียรติยศ

22/12/2019

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวแพรพลอย มหานิล นศ.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาซอฟท์เทนนิส โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 👍👍👍👍 Share
06/12/2019

พ่อตัวอย่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2562

ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณแดงศักดิ์ รัตนสิงห์ ผู้รับรางวัล “พ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562”ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาว ศิริลักษณ์ รัตนสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนแผนไทยประยุกต์ Share
05/12/2019

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท”ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ รางวัลพิเศษจาก Patent Office of Cooperation Council for The Arab States of the Gulf กลุ่มประเทศอาหรับ ผลงาน “ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึง” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงาน Seoul International […]
13/08/2019

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ Share
12/08/2019

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี Share
07/08/2019

ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา บัวดอก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562”   Share
09/04/2019

ตามที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้รับบริจาคเงินจากนางสาวศิรดา แหลมประโคน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ฐานะยากจน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัย โดยผู้บริจาคเป็นผู้พิจารณาทุนจาก Portfolio ของนักศึกษาที่เสนอขอรับพิจารณาจำนวน 9 คนมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาสมควรได้รับทุน จำนวน 5 ทุน ผู้บริจาคจัดสรรทุน ทุนละ 5,000  บาท จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000  […]
08/02/2019

ขอแสดงความยินดี กับ นายภูริช พัฒนาพาณิช คนเก่ง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการคัดเลือกและยกย่องคนดี คนเก่งมีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความดี มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ควบคู่กับความรู้วิชาการและวิชาชีพ เพื่อสังคมและประเทศชาติ นายภูริช พัฒนาพาณิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็นคนเก่ง คนดีของ มทร.ธัญบุรี ระดับชมเชย ประจำปี 2562 Share
18/01/2019

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

  Share
26/12/2017

การแข่งขัน Startup Thailand League

Share
20/04/2017

ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 Share
31/08/2016

ขอแสดงความยินดี #งานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ #NRIC2016

Share