ชื่อโครงการวิจัย
ผลของหญ้างวงช้างดอกขาวต่อการสร้างโกรท แฟคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหายของบาดแผลในเซลล์แมคโครฟาจและไฟโบรบลาสต์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวณกันต์วลัย วิศิฎศรี
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพรบรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากหอมแดง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดพืชสมุนไพรเพื่อลดเลือนริ้วรอย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวมนสิชา ขวัญเอกพันธุ์
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของแผ่นแปะสมานแผลจากสารสกัดดอกมะลิ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลและครีมผิวขาวที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรลูกประคบหน้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวยามีละ ดอแม
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การศึกษาอณูชีวโมเลกุลของเชื้อราเอนโดไฟต์ที่สร้างสารทุติยภูมิจากบัวพันธ์มะเหมี่ยวต่อเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ก่อโรคปริทันต์และแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรชัย เตชะเอ้ย
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดเงาะสีชมพู
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
งบประมาณ
รายจ่าย 1 เม.ย.2560-31 มี.ค.2561
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
คุณสมบัติของสารสกัดจากบัวหลวงต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งนภา ศรานุชิต
งบประมาณ
อพสธ. 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านสรรพคุณทางยาของสายพันธุ์บัว(บัวหลวง)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวรเชษฐ์ ขอบใจ
งบประมาณ
อพสธ. 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินการนวดหน้าเพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจุฑาภรณ์ ขวัญสังข์
งบประมาณ
รายได้ กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%

ชื่อโครงการวิจัย
การประเมินการนวดหน้าเพื่อลดความหย่อนยานของผิวหน้าการพัฒนาสารก่อฟิล์มจากองค์ประกอบทางเคมีของลำต้นเทียมกล้วยน้ำว้า
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเขมจิรา จามกม
งบประมาณ
รายได้ กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560
100

 • โครงงร่าง100%
 • อนุมัติงบประมาณ100%
 • ดำเนินการ100%
 • เผยแพร่ผลงาน100%