01/07/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต Share