ขอแสดงความยินดี

03/03/2015

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์

Share
19/11/2012

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554 และ จัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีการรับปริญญาบัตร ทังนี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจึงจัดให้มีพิธีฦึกซ้อมย่อยการรับปริญญาบัตร ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้         Share
02/04/2012

ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ ดำจุติ น.ส.ชลธิชา วันศุกร์ และนายวิภูภัทร์ บูรณสุคนธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเรื่อง “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะแขว่น” ในโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และการประกวดผลงานนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share