ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

20/04/2012

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 Share