14/05/2013

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 “Practical Points for Best Practitioners” ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีการบรรยายอภิปราย และประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยเข้าประกวด ชิงเงินรางวัล […]