คลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

18/05/2012

จิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีจิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระพี่นางฯ ในงานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ Share