14/06/2012

ย้ายสถานที่ให้บริการสปา

คลินิกสุขภาพความและสปา ย้ายสถานที่ให้บริการชั่วคราวไปที่ อาคารศูนย์ CKC ที่ห้อง CKC06-07 Share