01/07/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต Share
18/05/2012

จิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมีจิตอาสาให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระพี่นางฯ ในงานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ Share