ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

29/05/2015

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่

 ภาคบังคับสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคน Share