04/07/2014

แพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ได้รับ ทุนวิจัย

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำโดย ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วม ลงนามสัญญาการรับทุนทำวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วน กลุ่มเรื่อง ข้าว ปาล์มน้ำมัน และสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2557  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดประชุม  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์ เอ […]