03/12/2012

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลแจกทุนการศึกษา 2556

เนื่องด้วยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาผู้ที่ขาดแคลนและและด้อยโอกาส โดยผู้สนใจจะขอรับทุน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนา ชั้น ๔ ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 Share