ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์

11/12/2015

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัททรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2558 หรือ Young Thai Science Ambassador Award (YTSA 2015) ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2558 […]