11/12/2015

โครงการอบรมหลักสูตร นวดปรับรูปหน้า

โครงการอบรมหลักสูตร ” นวดปรับรูปหน้า และออกกำลังกายใบหน้า “ รายละเอียด เปิดรับสมัครวันนี้ – 20 มกราคม 2559 จัดอบรม วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างในช่วงฝึกอบรม) เนื้อหาการอบรม ทฤษฎี 1 วัน […]