20/06/2016

เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฯ นวดไทย ระดับ 2

ประกาศการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพนักงานนวดไทย ระดับ ๒ จะจัดทดสอบในวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ค่าทดสอบ ๒๐๐ บาท และจัดเตรียมความพร้อมในวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๕๙ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๓๓-๑๓๔ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต การจัดเตรียมความพร้อมไม่ได้บังคับ ท่านไหนอยากติวก็สามารถแสดงความจำนงที่คุณวรัษยา และจ่ายเงินค่าสอบและค่าสมัครสอบที่คุณวรัษยาค่ะ ราคาติวความพร้อมคิด […]